Ξ

 • Σχόλια και προτάσεις για το νέο Ιστοχώρο του Επιμελητηρίου Αργολίδας

 • espa-logo-55-55.png


  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες και προτάσεις σας για το νέο Ιστοχώρο του Επιμελητηρίου Αργολίδας http://www.ebear.gr/


 • Όνομα & Επώνυμο / Name & Surname*
  Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό / This field cannot be left empty
 • Email*
  Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό / This field cannot be left empty
 • Αριθμός Τηλεφώνου / Phone Number

 • Θεωρείτε το Νέο Ιστοχώρο: / You consider the New Site:*
  Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό - Παρακαλώ, να κάνετε μία επιλογή / This field cannot be left empty - Please, check one field
 • Οι παρατηρήσεις μου αφορούν / My Comments have to do with:*
  Παρακαλώ να κάνετε τουλάχιστον μία επιλογή / Please check at least one field
 • Παρατηρήσεις / Comments
 • Προτάσεις / Ιδέες για βελτίωση ή για νέες χρήσιμες λειτουργικότητες

 • Για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία πληκτρολογήστε τον κωδικό Ασφαλείας (Security Code) που βλέπετε και πατήστε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

 • Security Code*

   

 •